Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

pentru managementul proiectului

Sub-categorii
Configurare si administrare platforma ED
Monitorizare și evaluarea calității